Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Informacja Publiczna

Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu art.1.1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z 6 września 2001r. (Dz.U. nr 112, poz. 1198 z póź. zm.) i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystaniu na zasadach ww. ustawy.

2012-02-16 14:46:21
Informacje nieudostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniona w formie ustnej lub pisemnie bez pisemnego wniosku.


Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej:

2018-09-12 13:35:58