Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Informacja o rozpoczęciu pracy obwodowych komisji wyborczych

2015-10-21 08:59:14
Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP, zarządzonych na dzień 25.10.2015r.

2015-09-11 10:12:53
Informacja Wójta Gminy Oława z 5.10.2015r. o składach Obwodowych Komisji Wyborczych

powołanych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015r.

2015-10-07 14:17:15
Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej we Wrocławiu o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów- okręg 3

2015-10-15 07:52:06
Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej we Wrocławiu o zarejestrowanych listach kandydatów na senatorów- okręg 6,

2015-10-15 07:54:29
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na 25 października 2015r.

2015-09-11 10:01:42
Obwieszczenie Wójta Gminy Oława z 10.09.2015r. - wykaz miejsc na terenie gminy Oława przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszysktich komitetów wyborczych

2015-09-16 08:35:45
Obwieszczenie wójta gminy Oława z 22.09.2015r.

o numerach i granicach obwodów głosowania w wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP.

2015-09-22 14:02:44
Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

2015-09-11 10:05:11
Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 216/2015 z 16.10.2015r.

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkowstwa oraz uzupełnienia składu w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 6 w Ścinawie Polskiej powołanej do przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na 25.10.2015r.

2015-10-21 12:14:31