Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Zawiadomienie o terminach pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w gminie Oława, powołanych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

2018-10-05 10:03:08
Zarządzenie nr 179/2018 z 10.09.2018r w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej w Osieku

2018-09-10 11:29:27
Uchwała Rady Gminy Oława nr L/332/2018 z 28.02.2018r.

w sprawie podziału Gminy Oława na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.

2018-03-19 08:59:23
Uchwała Rady Gminy Oława nr L/331/2018 z 28.02.2018r.

w sprawie podziału Gminy Oława na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

2018-03-19 08:36:09
Protokół z wyborów do Rady Gminy Oława

2018-10-22 12:10:01
Protokół wyników głosowania i wyników wyborów wójta gminy Oława

2018-10-22 12:07:12
Postanowienie Komisarza Wyborczego we Wrocławiu I z dnia 1.10.2018r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018r.

2018-10-03 11:53:57
Obwieszczenie Wójta Gminy Oława z 23.08.2018r.

2018-08-24 12:28:53
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z 9.02.2018r.

w sprawie podania do publicznej widomości Zarządzenia nr 61 Wojewody Dolnośląskiego z 7.02.2018 w sprawie ustalenia liczby radnych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, radnych rad powiatów i rad gminy w Województwie Dolnośląskim

2018-02-28 11:41:46
Obwieszczenie Starosty Oławskiego z 23.08.2018r.

2018-08-24 12:26:48