Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-04-24 08:15:06 Harmonogram wywozu / Uwaga - od maja nowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych Joanna Szulżyk Publikacja artykułu
2018-04-24 08:15:02 Harmonogram wywozu / HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY OŁAWA- rok 2018 Joanna Szulżyk Archiwizacja artykułu
2018-04-24 08:07:13 Różne / Uwaga - od maja nowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych Joanna Szulżyk Publikacja artykułu
2018-04-23 13:27:17 Przetargi / Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na "Wybudowanie i utrzymanie ul. Cichej, Wiśniowej i Sportowej z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym w Marcinkowicach w systemie partnerstwa publiczno-prywatnego" Malwina Burdziakowska Edycja artykułu
2018-04-23 11:58:32 Plan pracy / Informacja o wspólnym posiedzeniu komisji Rady Gminy Oława - 26.04.2018r. Joanna Szulżyk Publikacja artykułu
2018-04-23 11:57:42 Plan pracy / Informacja o sesji Rady Gminy Oława - 26.04.2018r Joanna Szulżyk Publikacja artykułu
2018-04-23 11:54:03 Różne / Informacja o wspólnym posiedzeniu komisji Rady Gminy Oława - 26.04.2018r. Joanna Szulżyk Publikacja artykułu
2018-04-23 11:51:19 Różne / Informacja o sesji Rady Gminy Oława - 26.04.2018r Joanna Szulżyk Edycja artykułu
2018-04-23 11:47:31 Różne / Informacja o sesji Rady Gminy Oława - 26.04.2018r Joanna Szulżyk Publikacja artykułu
2018-04-20 08:39:58 Czystość i porządek na terenie gminy / Podmioty świadczące usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych Artur Batór Edycja artykułu