Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2017-08-22 11:32:50 Przetargi / Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulic: Jankowickiej, Szkolnej, Orlej, Sportowej w Marcinkowicach i ulicy Modrzewiowej w Stanowicach wraz z odwodnieniem ulic, oświetleniem i rozbudową infrastruktury wodno-kanalizacyjnej" Malwina Burdziakowska Edycja artykułu
2017-08-21 14:34:43 Przetargi / Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn." Cyfrowy urząd - nowoczesne e-usługi dla interesantów Gminy Oława" Malwina Burdziakowska Archiwizacja artykułu
2017-08-21 09:09:59 Różne / Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 134/2017 z 8 sierpnia 2017r. Joanna Szulżyk Edycja artykułu
2017-08-18 12:36:37 Różne / Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 134/2017 z 8 sierpnia 2017r. Joanna Szulżyk Publikacja artykułu
2017-08-18 09:51:26 Przetargi / Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulic: Jankowickiej, Szkolnej, Orlej, Sportowej w Marcinkowicach i ulicy Modrzewiowej w Stanowicach wraz z odwodnieniem ulic, oświetleniem i rozbudową infrastruktury wodno-kanalizacyjnej" Malwina Burdziakowska Edycja artykułu
2017-08-17 11:24:10 Plan pracy / Informacja o wspólnym sierpniowym posiedzeniu komisji Rady Gminy Oława - 22.08.2017 r. Joanna Szulżyk Publikacja artykułu
2017-08-17 11:21:23 Różne / Informacja o wspólnym sierpniowym posiedzeniu komisji Rady Gminy Oława - 22.08.2017 r. Joanna Szulżyk Publikacja artykułu