Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2017-06-22 08:20:18 Sprzedaż nieruchomości / Wójt Gminy Oława podaje do publicznej wiadomości informację o przeznaczeniu do dzierżawy na okres dwunastu miesięcy w trybie bezprzetargowym na rzecz Edyty Szałankiewicz nieruchomości rolnej niezabudowanej położonej w obrębie Osiek Malwina Burdziakowska Edycja artykułu
2017-06-22 08:16:51 Sprzedaż nieruchomości / Wójt Gminy Oława podaje do publicznej wiadomości informację o przeznaczeniu do dzierżawy na okres dwunastu miesięcy w trybie bezprzetargowym na rzecz Edyty Szałankiewicz nieruchomości rolnej niezabudowanej położonej w obrębie Osiek Malwina Burdziakowska Publikacja artykułu
2017-06-22 08:16:25 Sprzedaż nieruchomości / Wójt Gminy Oława podaje do publicznej wiadomości informację o przeznaczeniu do dzierżawy na okres dwunastu miesięcy w trybie bezprzetargowym na rzecz Urszuli Szałakniewicz nieruchomości rolnej niezabudowanej położonej w obrębie Osiek Malwina Burdziakowska Edycja artykułu
2017-06-22 08:10:48 Sprzedaż nieruchomości / Wójt Gminy Oława podaje do publicznej wiadomości informację o przeznaczeniu do dzierżawy na okres dwunastu miesięcy w trybie bezprzetargowym na rzecz Urszuli Szałakniewicz nieruchomości rolnej niezabudowanej położonej w obrębie Osiek Malwina Burdziakowska Publikacja artykułu
2017-06-21 13:25:34 Przetargi / Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Termomodernizacja placówek oświatowych należących do Gminy Oława - termomodernizacja Zespołu Szkół w Bystrzycy" Malwina Burdziakowska Archiwizacja artykułu
2017-06-21 13:25:29 Przetargi / Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Termomodernizacja placówek oświatowych należących do Gminy Oława - termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Marcinkowicach" Malwina Burdziakowska Archiwizacja artykułu
2017-06-20 14:29:41 Przetargi / Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji projektu pn.: "Budowa tranzytów kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków łączących miejscowości: Siedlce, Zakrzów, Godzinowice, Niwnik, Bolechów, Drzemlikowice, Siecieborowice, Marszowice, Jaczkowice, Gaj Oławski w gminie Oława" Malwina Burdziakowska Edycja artykułu
2017-06-20 14:13:33 Przetargi / Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji projektu pn.: "Budowa tranzytów kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków łączących miejscowości: Siedlce, Zakrzów, Godzinowice, Niwnik, Bolechów, Drzemlikowice, Siecieborowice, Marszowice, Jaczkowice, Gaj Oławski w gminie Oława" Malwina Burdziakowska Publikacja artykułu
2017-06-20 10:00:05 Przetargi / Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Wykonanie otworu badawczo - eksploatacyjnego nr 4 w rejonie ujęcia wody w Sobocisku, gmina Oława" Malwina Burdziakowska Edycja artykułu
2017-06-20 09:45:42 Przetargi / Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Wykonanie otworu badawczo - eksploatacyjnego nr 4 w rejonie ujęcia wody w Sobocisku, gmina Oława" Malwina Burdziakowska Publikacja artykułu