Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-10-16 14:44:25 Druki do pobrania / Leśnictwo Joanna Szulżyk Edycja artykułu
2018-10-16 14:34:48 Leśnictwo / Wykaz decyzji zezwalających na wycinkę drzew lub krzewów złożonych w drugim półroczu 2017 roku. Joanna Szulżyk Publikacja artykułu
2018-10-16 14:27:51 Wybory samorządowe 2018 / Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z 8.10.2018r. Joanna Szulżyk Publikacja artykułu
2018-10-16 11:41:47 Komunikaty i zawiadomienia / Obwieszczenie Wójta Gminy Oława z dnia 16.10.2018 r. znak GK.6220.5.2018.OS o wydaniu decyzji środowiskowej Artur Batór Publikacja artykułu
2018-10-16 09:30:56 Różne / Uwaga – w środę, 17 października zmiana godzin otwarcia Kasa Urzędu Gminy Oława Joanna Szulżyk Publikacja artykułu
2018-10-12 13:56:24 Gospodarka przestrzenna / Obwieszczenie wójta gminy Oława o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie: Godzikowice - etap 3 oraz Stanowice (ponowne wyłożenie) Joanna Szulżyk Edycja artykułu
2018-10-11 16:38:11 Gospodarka przestrzenna / Obwieszczenie RG.6733.12.2018.GP z 25.09.2018r. o wszczęciu postępowania Joanna Szulżyk Publikacja artykułu
2018-10-11 12:12:14 Zamówienia różne / Zapytanie ofertowe w celu ustalenia wartości przedmiotu zamówienia na "Samochód specjalny do czyszczenia i konserwacji sieci kanalizacyjnych" Malwina Burdziakowska Edycja artykułu
2018-10-11 12:10:09 Zamówienia różne / Zapytanie ofertowe w celu ustalenia wartości przedmiotu zamówienia na "Samochód specjalny do czyszczenia i konserwacji sieci kanalizacyjnych" Malwina Burdziakowska Publikacja artykułu
2018-10-10 15:19:54 Wyniki przetargów / Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na "Zakup energii elektrycznej dla obiektów Gminy Oława" Malwina Burdziakowska Publikacja artykułu