Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2017-04-28 08:25:02 Uchwały z 2017r. / Sesja XXXVII z 28.02.2017r. Joanna Szulżyk Edycja artykułu
2017-04-28 08:24:29 2017 / Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Oława na lata 2017-2031 Joanna Szulżyk Edycja artykułu
2017-04-27 14:51:37 Plan pracy / Informacja o wspólnym majowym posiedzeniu komisji Rady Gminy Oława - 5.05.2017r. Joanna Szulżyk Publikacja artykułu
2017-04-27 14:49:32 Różne / Informacja o wspólnym majowym posiedzeniu komisji Rady Gminy Oława - 5.05.2017r. Joanna Szulżyk Publikacja artykułu
2017-04-27 13:28:27 Przetargi / Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Budowę zaplecza sportowego w Bystrzycy" Malwina Burdziakowska Edycja artykułu
2017-04-27 10:59:17 Organizacje pozarządowe / Rozpoczęło się głosowanie na członków Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego reprezentujących organizacje pozarządowe Joanna Szulżyk Publikacja artykułu
2017-04-26 15:23:22 Pracownicy Urzędu Gminy / Pracownicy Urzędu Gminy Oława Joanna Szulżyk Edycja artykułu
2017-04-26 14:18:16 Pracownicy Urzędu Gminy / Pracownicy Urzędu Gminy Oława Joanna Szulżyk Edycja artykułu
2017-04-26 13:54:16 Gospodarka przestrzenna / Postanowienie Wójta Gminy Oława nr RG.6721.1.2015.PP z 20.10.2015r. Joanna Szulżyk Archiwizacja artykułu
2017-04-26 13:53:36 Gospodarka przestrzenna / Obwieszczenie o zakończeniu postępowanie nr RG.6733.10.2016.GP z 22.04.2016r. Joanna Szulżyk Archiwizacja artykułu