Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-02-16 13:13:16 Przetargi / Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Obsługę bankową Gminy Oława wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi w latach 2018-2022" Malwina Burdziakowska Edycja artykułu
2018-02-15 14:48:37 Wyniki przetargów / Informacja o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Wybudowanie i utrzymanie ul. Leśnej i ul. Chabrowej z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym w Bystrzycy w systemie partnerstwa publiczno-prywatnego" Malwina Burdziakowska Edycja artykułu
2018-02-15 14:45:13 Wyniki przetargów / Informacja o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Wybudowanie i utrzymanie ul. Leśnej i ul. Chabrowej z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym w Bystrzycy w systemie partnerstwa publiczno-prywatnego" Malwina Burdziakowska Publikacja artykułu
2018-02-15 14:44:56 Przetargi / Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na "Wybudowanie i utrzymanie ul. Leśnej i ul. Chabrowej z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym w Bystrzycy w systemie partnerstwa publiczno-prywatnego" Malwina Burdziakowska Edycja artykułu
2018-02-15 14:38:42 Przetargi / Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na "Wybudowanie i utrzymanie ul. Leśnej i ul. Chabrowej z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym w Bystrzycy w systemie partnerstwa publiczno-prywatnego" Malwina Burdziakowska Edycja artykułu
2018-02-15 11:53:59 Plany kontroli / Plan kontroli zarządczej na 2018 rok. Joanna Szulżyk Publikacja artykułu
2018-02-15 11:49:22 Praca / Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Oleśnicy Małej ogłasza nabór na stanowisko: główny księgowy Joanna Szulżyk Publikacja artykułu
2018-02-14 13:33:04 Przetargi / Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej do działki przemysłowej nr 472/31 w Godzikowicach" Malwina Burdziakowska Edycja artykułu
2018-02-14 13:14:26 Przetargi / Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej do działki przemysłowej nr 472/31 w Godzikowicach" Malwina Burdziakowska Edycja artykułu
2018-02-14 12:53:04 Przetargi / Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej do działki przemysłowej nr 472/31 w Godzikowicach" Malwina Burdziakowska Edycja artykułu