Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-08-14 12:01:14 Plan pracy / Informacja o wspólnym posiedzeniu komisji Rady Gminy Oława - 20.08.2018r. Joanna Szulżyk Publikacja artykułu
2018-08-14 12:00:30 Różne / Informacja o wspólnym posiedzeniu komisji Rady Gminy Oława - 20.08.2018r. Joanna Szulżyk Publikacja artykułu
2018-08-14 08:35:35 Przetargi / III Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Przebudowę i wyposażenie wnętrz przyziemia zabytkowego budynku przy ul. 3 Maja w Oławie dla potrzeb utworzenia i prowadzenia Centrum Terapeutyczno-Rehabilitacyjnego" Malwina Burdziakowska Edycja artykułu
2018-08-13 06:44:55 Przetargi / Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Dowożenie do szkół i odwożenie po zajęciach uczniów z terenu gminy Oława w roku szkolnym 2018/2019" Malwina Burdziakowska Publikacja artykułu
2018-08-10 12:38:41 Przetargi / II Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Stanowice w gminie Oława - skanalizowanie miejscowości Marszowice, Gaj Oławski i Jaczkowice" Malwina Burdziakowska Edycja artykułu
2018-08-09 09:56:06 Sprzedaż, dzierżawa nieruchomości / Zastępca Wójta Gminy Oława podaje do publicznej wiadomości informację o przeznaczeniu do dzierżawy na okres dwóch lat w trybie bezprzetargowym grunt rolny w Osieku Joanna Szulżyk Publikacja artykułu
2018-08-09 09:49:58 Sprzedaż, dzierżawa nieruchomości / Zastępca Wójta Gminy Oława podaje do publicznej wiadomości informację o przeznaczeniu do dzierżawy na okres trzech lat w trybie bezprzetargowym grunt rolny w Sobocisku Joanna Szulżyk Publikacja artykułu
2018-08-09 09:48:54 Sprzedaż, dzierżawa nieruchomości / Zastępca Wójta Gminy Oława podaje do publicznej wiadomości informację o przeznaczeniu do dzierżawy na okres trzech lat w trybie bezprzetargowym grunt rolny w Sobocisku Joanna Szulżyk Publikacja artykułu
2018-08-09 09:43:46 Sprzedaż, dzierżawa nieruchomości / Zastępca Wójta Gminy Oława podaje do publicznej wiadomości informację o przeznaczeniu do dzierżawy na okres trzech lat w trybie bezprzetargowym grunt rolny w Niwniku Joanna Szulżyk Publikacja artykułu
2018-08-07 14:15:29 Różne / Pomoc materialna dla uczniów - socjalne stypendia szkolne i zasiłki szkolne w roku szkolnym 2018/2019 Joanna Szulżyk Edycja artykułu