Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-01-18 15:04:00 Różne / Zawiadomienie o rozpoczęciu naboru wniosków na wymianę pieców Joanna Szulżyk Edycja artykułu
2018-01-18 14:26:17 Różne / Zawiadomienie o rozpoczęciu naboru wniosków na wymianę pieców Joanna Szulżyk Publikacja artykułu
2018-01-18 12:06:41 Przetargi / Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Odbieranie i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Oława" Malwina Burdziakowska Edycja artykułu
2018-01-18 10:13:10 Plany Zagospodarowania Przestrzennego / Plany Zagospodarowania Przestrzennego Joanna Szulżyk Edycja artykułu
2018-01-18 09:32:49 Plany Zagospodarowania Przestrzennego / Plany Zagospodarowania Przestrzennego Joanna Szulżyk Edycja artykułu
2018-01-18 09:26:03 Plany Zagospodarowania Przestrzennego / Plany Zagospodarowania Przestrzennego Joanna Szulżyk Edycja artykułu
2018-01-18 09:06:20 Przetargi / Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Odbieranie i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Oława" Malwina Burdziakowska Publikacja artykułu
2018-01-18 08:56:51 Gospodarka przestrzenna / Obwieszczenie Wójta Gminy Oława o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie wsi Gać, Psary, Maszków Joanna Szulżyk Edycja artykułu
2018-01-16 14:35:59 Przetargi / Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczoneg na "Obsługę bankową Gminy Oława wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi w latach 2018-2022" Malwina Burdziakowska Edycja artykułu
2018-01-16 14:22:26 Gospodarka przestrzenna / Obwieszczenie RG.6733.30.2017.GP z dnia 12.01.2018 r. o zakończeniu postępowania Joanna Szulżyk Edycja artykułu