Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-12-12 14:52:54 Plany Zagospodarowania Przestrzennego / Plany Zagospodarowania Przestrzennego Joanna Szulżyk Edycja artykułu
2018-12-12 14:47:45 Plany Zagospodarowania Przestrzennego / Plany Zagospodarowania Przestrzennego Joanna Szulżyk Edycja artykułu
2018-12-12 14:45:45 Plan Zagospodarowania przestrzennego - nieaktualne / Nieaktualne Plany Zagospodarowania Przestrzennego - Gaj Oławski Joanna Szulżyk Edycja artykułu
2018-12-12 14:43:58 Plan Zagospodarowania przestrzennego - nieaktualne / Nieaktualne Plany Zagospodarowania Przestrzennego - Jaczkowice Joanna Szulżyk Publikacja artykułu
2018-12-12 14:43:09 Plan Zagospodarowania przestrzennego - nieaktualne / Nieaktualne Plany Zagospodarowania Przestrzennego - Gaj Oławski Joanna Szulżyk Publikacja artykułu
2018-12-12 14:39:28 Plany Zagospodarowania Przestrzennego / Plany Zagospodarowania Przestrzennego Joanna Szulżyk Edycja artykułu
2018-12-12 14:37:11 Różne / Zarządzenie nr 216 Wójta Gminy Oława z 11 grudnia 2018r. Joanna Szulżyk Publikacja artykułu
2018-12-11 14:10:00 Praca / Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Oleśnicy Małej ogłasza nabór na stanowisko: pedagoga Joanna Szulżyk Publikacja artykułu
2018-12-11 12:26:17 Podatki / Stawki podatków na 2019 rok Joanna Szulżyk Publikacja artykułu
2018-12-10 13:48:54 Uchwały z 2018r. / Sesja nr II z 29.11.2018r. Joanna Szulżyk Publikacja artykułu
2018-12-10 12:38:04 Rejestr uchwał 2014-2018 / 2018r. - Rejestr uchwał Joanna Szulżyk Edycja artykułu
2018-12-10 12:24:27 Rejestr uchwał 2014-2018 / 2018r. - Rejestr uchwał Joanna Szulżyk Edycja artykułu
2018-12-10 11:28:47 Plan pracy / Informacja o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy Oława - 14.12.2018 r. Joanna Szulżyk Publikacja artykułu
2018-12-10 11:26:09 Różne / Informacja o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy Oława - 14.12.2018 r. Joanna Szulżyk Edycja artykułu
2018-12-10 11:25:52 Różne / Informacja o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy Oława - 14.12.2018 r. Joanna Szulżyk Edycja artykułu
2018-12-10 11:16:25 Różne / Informacja o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy Oława - 14.12.2018 r. Joanna Szulżyk Publikacja artykułu
2018-12-07 13:04:58 Przetargi / Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na "Odbieranie i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Oława" Malwina Burdziakowska Edycja artykułu
2018-12-07 10:12:49 Sprzedaż, dzierżawa nieruchomości / Wójt Gminy Oława podaje do publicznej wiadomości informację o przeznaczeniu do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego dzierżawcy nieruchomości niezabudowanej położonej w Marcinkowicach Joanna Szulżyk Publikacja artykułu
2018-12-07 10:06:42 Sprzedaż, dzierżawa nieruchomości / Wójt Gminy Oława podaje do publicznej wiadomości informację o przeznaczeniu do sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego na rzecz dotychczasowego najemcy Joanna Szulżyk Publikacja artykułu
2018-12-07 09:58:25 Sprzedaż, dzierżawa nieruchomości / Wójt Gminy Oława podaje do publicznej wiadomości informację o przeznaczeniu do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalno-gospodarczym, położonej w obrębie Osiek Joanna Szulżyk Publikacja artykułu