Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-03-21 14:59:17 Różne / Powiatowy Lekarz Weterynarii w Oławie informuje o kontroli gospodarstw, w których utrzymywane są świnie. Joanna Szulżyk Edycja artykułu
2018-03-21 14:58:48 Różne / Powiatowy Lekarz Weterynarii w Oławie informuje o kontroli gospodarstw, w których utrzymywane są świnie. Joanna Szulżyk Edycja artykułu
2018-03-21 14:55:43 Różne / Powiatowy Lekarz Weterynarii w Oławie informuje o kontroli gospodarstw, w których utrzymywane są świnie. Joanna Szulżyk Publikacja artykułu
2018-03-21 14:20:01 Zamówienia różne / Zapytanie ofertowe z 21.03.2018r. Joanna Szulżyk Publikacja artykułu
2018-03-20 15:06:59 Praca / Wójt Gminy Oława ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy - kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Oleśnicy Małej Joanna Szulżyk Publikacja artykułu
2018-03-19 13:42:55 Przetargi / Postępowanie o udzielenie zamówienia na "Wybudowanie i utrzymanie ul. Leśnej i Chabrowej z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym w Bystrzycy w systemie partnerstwa publiczno-prywatnego" Malwina Burdziakowska Edycja artykułu
2018-03-19 09:33:57 Praca / Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Oleśnicy Małej ogłasza nabór na stanowisko: terapeuta zajęciowy Joanna Szulżyk Edycja artykułu
2018-03-19 09:30:20 Praca / Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Oleśnicy Małej ogłasza nabór na stanowisko: terapeuta zajęciowy Joanna Szulżyk Publikacja artykułu
2018-03-19 09:22:59 Jednostki organizacyjne Gminy / Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Oława z siedzibą w Bystrzycy Joanna Szulżyk Edycja artykułu
2018-03-19 09:22:23 2018 / Zmiany w budżecie na 2018 rok Joanna Szulżyk Edycja artykułu
2018-03-19 09:21:56 2018 / Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Oława na lata 2018-2031 Joanna Szulżyk Edycja artykułu
2018-03-19 09:17:57 Rejestr uchwał 2014-2018 / 2018r. - Rejestr uchwał Joanna Szulżyk Edycja artykułu
2018-03-19 09:12:22 Uchwały z 2018r. / Sesja nr L z 28.02.2018r. Joanna Szulżyk Edycja artykułu
2018-03-19 09:08:35 Uchwały z 2018r. / Sesja nr L z 28.02.2018r. Joanna Szulżyk Edycja artykułu
2018-03-19 09:00:58 Uchwały z 2018r. / Sesja nr L z 28.02.2018r. Joanna Szulżyk Publikacja artykułu
2018-03-19 08:59:23 Wybory samorządowe 2018 / Uchwała Rady Gminy Oława nr L/332/2018 z 28.02.2018r. Joanna Szulżyk Edycja artykułu
2018-03-19 08:36:24 Wybory samorządowe 2018 / Uchwała Rady Gminy Oława nr L/332/2018 z 28.02.2018r. Joanna Szulżyk Publikacja artykułu
2018-03-19 08:36:09 Wybory samorządowe 2018 / Uchwała Rady Gminy Oława nr L/331/2018 z 28.02.2018r. Joanna Szulżyk Edycja artykułu
2018-03-19 08:32:33 Wybory samorządowe 2018 / Uchwała Rady Gminy Oława nr L/331/2018 z 28.02.2018r. Joanna Szulżyk Publikacja artykułu
2018-03-16 12:15:58 Gospodarka przestrzenna / Obwieszczenie RG.6733.6.2018.GP o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z 15.03.2018r. Joanna Szulżyk Publikacja artykułu