Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-03-20 15:06:59 Praca / Wójt Gminy Oława ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy - kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Oleśnicy Małej Joanna Szulżyk Publikacja artykułu
2018-03-19 13:42:55 Przetargi / Postępowanie o udzielenie zamówienia na "Wybudowanie i utrzymanie ul. Leśnej i Chabrowej z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym w Bystrzycy w systemie partnerstwa publiczno-prywatnego" Malwina Burdziakowska Edycja artykułu
2018-03-19 09:33:57 Praca / Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Oleśnicy Małej ogłasza nabór na stanowisko: terapeuta zajęciowy Joanna Szulżyk Edycja artykułu
2018-03-19 09:30:20 Praca / Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Oleśnicy Małej ogłasza nabór na stanowisko: terapeuta zajęciowy Joanna Szulżyk Publikacja artykułu
2018-03-19 09:22:59 Jednostki organizacyjne Gminy / Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Oława z siedzibą w Bystrzycy Joanna Szulżyk Edycja artykułu
2018-03-19 09:22:23 2018 / Zmiany w budżecie na 2018 rok Joanna Szulżyk Edycja artykułu
2018-03-19 09:21:56 2018 / Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Oława na lata 2018-2031 Joanna Szulżyk Edycja artykułu
2018-03-19 09:17:57 Rejestr uchwał 2014-2018 / 2018r. - Rejestr uchwał Joanna Szulżyk Edycja artykułu
2018-03-19 09:12:22 Uchwały z 2018r. / Sesja nr L z 28.02.2018r. Joanna Szulżyk Edycja artykułu
2018-03-19 09:08:35 Uchwały z 2018r. / Sesja nr L z 28.02.2018r. Joanna Szulżyk Edycja artykułu
2018-03-19 09:00:58 Uchwały z 2018r. / Sesja nr L z 28.02.2018r. Joanna Szulżyk Publikacja artykułu
2018-03-19 08:59:23 Wybory samorządowe 2018 / Uchwała Rady Gminy Oława nr L/332/2018 z 28.02.2018r. Joanna Szulżyk Edycja artykułu
2018-03-19 08:36:24 Wybory samorządowe 2018 / Uchwała Rady Gminy Oława nr L/332/2018 z 28.02.2018r. Joanna Szulżyk Publikacja artykułu
2018-03-19 08:36:09 Wybory samorządowe 2018 / Uchwała Rady Gminy Oława nr L/331/2018 z 28.02.2018r. Joanna Szulżyk Edycja artykułu
2018-03-19 08:32:33 Wybory samorządowe 2018 / Uchwała Rady Gminy Oława nr L/331/2018 z 28.02.2018r. Joanna Szulżyk Publikacja artykułu
2018-03-16 12:15:58 Gospodarka przestrzenna / Obwieszczenie RG.6733.6.2018.GP o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z 15.03.2018r. Joanna Szulżyk Publikacja artykułu
2018-03-16 09:07:26 Różne / Zmiana numeru konta gminy Oława Joanna Szulżyk Edycja artykułu
2018-03-16 09:05:49 Różne / Zmiana numeru konta gminy Oława Joanna Szulżyk Publikacja artykułu
2018-03-15 14:10:55 Praca / Wójt Gminy Oława ogłasza konkursy na dyrektora Publicznego Przedszkola w Bystrzycy Joanna Szulżyk Publikacja artykułu
2018-03-15 14:07:22 Praca / Wójt gminy Oława ogłasza konkursy na dyrektora Szkoły Podstawowej w Bystrzycy Joanna Szulżyk Publikacja artykułu
2018-03-15 13:34:33 Wyniki przetargów / Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na "Odbieranie i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Oława" Malwina Burdziakowska Publikacja artykułu
2018-03-15 10:30:53 Jednostki organizacyjne Gminy / Szkoły i przedszkole w gminie Oława Joanna Szulżyk Edycja artykułu
2018-03-15 09:33:52 Plan pracy / Informacja o wspólnym posiedzeniu komisji Rady Gminy Oława - 20.03.2018r. Joanna Szulżyk Publikacja artykułu
2018-03-15 09:31:47 Różne / Informacja o wspólnym posiedzeniu komisji Rady Gminy Oława - 20.03.2018r. Joanna Szulżyk Edycja artykułu
2018-03-15 09:29:34 Różne / Informacja o wspólnym posiedzeniu komisji Rady Gminy Oława - 20.03.2018r. Joanna Szulżyk Publikacja artykułu
2018-03-15 09:21:49 Zamówienia różne / Zapytanie ofertowe nr GK.602.1.2018.OS z dnia 14.03.2018 r. Joanna Szulżyk Przeniesiono
2018-03-15 09:21:17 Różne / Zapytanie ofertowe nr GK.602.1.2018.OS z dnia 14.03.2018 r. Joanna Szulżyk Publikacja artykułu
2018-03-14 12:17:46 Informacje podstawowe / Informacje podstawowe Joanna Szulżyk Edycja artykułu
2018-03-14 09:41:19 Gospodarka przestrzenna / Obwieszczenie Wójta Gminy Oława o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych: w obrębie wsi Godzikowice, etap 3 (ponowne wyłożenie), w obrębie wsi Stanowice Joanna Szulżyk Edycja artykułu
2018-03-14 08:40:13 Gospodarka przestrzenna / Obwieszczenie RG.6733.3.2018.GP o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Joanna Szulżyk Publikacja artykułu