Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-12-07 13:04:58 Przetargi / Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na "Odbieranie i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Oława" Malwina Burdziakowska Edycja artykułu
2018-12-07 10:12:49 Sprzedaż, dzierżawa nieruchomości / Wójt Gminy Oława podaje do publicznej wiadomości informację o przeznaczeniu do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego dzierżawcy nieruchomości niezabudowanej położonej w Marcinkowicach Joanna Szulżyk Publikacja artykułu
2018-12-07 10:06:42 Sprzedaż, dzierżawa nieruchomości / Wójt Gminy Oława podaje do publicznej wiadomości informację o przeznaczeniu do sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego na rzecz dotychczasowego najemcy Joanna Szulżyk Publikacja artykułu
2018-12-07 09:58:25 Sprzedaż, dzierżawa nieruchomości / Wójt Gminy Oława podaje do publicznej wiadomości informację o przeznaczeniu do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalno-gospodarczym, położonej w obrębie Osiek Joanna Szulżyk Publikacja artykułu
2018-12-06 14:54:24 Kadencja 2018-2023 / 2018 Joanna Szulżyk Publikacja artykułu
2018-12-06 13:56:02 Różne / Uwaga – w Wigilię Urząd Gminy Oława pracuje krócej Joanna Szulżyk Publikacja artykułu
2018-12-05 15:31:10 Uchwały z 2018r. / Sesja nr I z 21.11.2018r. Joanna Szulżyk Edycja artykułu
2018-12-05 15:26:11 Uchwały z 2018r. / Sesja nr I z 21.11.2018r. Joanna Szulżyk Edycja artykułu
2018-12-05 15:25:33 Uchwały z 2018r. / Sesja nr I z 21.11.2018r. Joanna Szulżyk Publikacja artykułu
2018-12-05 15:20:25 Uchwały z 2018r. / Sesja nr LVIII z 8.11.2018r. Joanna Szulżyk Edycja artykułu
2018-12-05 15:06:40 Uchwały z 2018r. / Sesja nr LVIII z 8.11.2018r. Joanna Szulżyk Publikacja artykułu
2018-12-05 14:55:30 Wyniki przetargów / Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na "Budowę ul. Wiosennej w Marcinkowicach wraz z kanalizacją deszczową" Malwina Burdziakowska Edycja artykułu
2018-12-05 13:54:48 Wyniki przetargów / Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na "Budowę ul. Wiosennej w Marcinkowicach wraz z kanalizacją deszczową" Malwina Burdziakowska Publikacja artykułu
2018-12-05 13:54:18 Przetargi / Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na "Budowę ul. Wiosennej w Marcinkowicach wraz z kanalizacją deszczową" Malwina Burdziakowska Edycja artykułu
2018-12-05 13:53:21 Przetargi / Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na "Budowę ul. Wiosennej w Marcinkowicach wraz z kanalizacją deszczową" Malwina Burdziakowska Edycja artykułu
2018-12-05 12:59:23 Kierownictwo Urzędu Gminy / Kierownictwo Urzędu Gminy Joanna Szulżyk Archiwizacja artykułu
2018-12-05 12:57:48 Kierownictwo Urzędu Gminy / Kierownictwo Urzędu Gminy Oława Joanna Szulżyk Publikacja artykułu
2018-12-05 12:56:20 Wójt Gminy / Wójt Gminy Oława Joanna Szulżyk Edycja artykułu
2018-12-05 12:55:12 Wójt Gminy / Wójt Gminy Oława Joanna Szulżyk Publikacja artykułu
2018-12-05 12:55:08 Wójt Gminy / Wójt Gminy Joanna Szulżyk Archiwizacja artykułu
2018-12-04 11:22:45 Kadencja 2014-2018 / 2018 rok Joanna Szulżyk Edycja artykułu
2018-12-04 11:07:14 Jednostki organizacyjne Gminy / Gminny Zespół Oświaty Joanna Szulżyk Edycja artykułu
2018-12-04 11:03:32 Program 500 plus / Od 1 lipca będzie można składać wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego „rodzina 500+’’ na nowy okres świadczeniowy 2018/2019 Joanna Szulżyk Archiwizacja artykułu
2018-12-04 11:01:39 Program 500 plus / Wzór wniosku Joanna Szulżyk Edycja artykułu
2018-12-04 10:58:12 Druki do pobrania / Ochrona środowiska Joanna Szulżyk Edycja artykułu
2018-12-03 08:56:43 Skład Rady i Komisji / Radni Gminy Oława Joanna Szulżyk Edycja artykułu
2018-12-03 08:48:50 Skład Rady i Komisji / Radni Gminy Oława Joanna Szulżyk Publikacja artykułu
2018-12-03 08:48:24 Kadencja Rady Gminy 2014-2018 / Radni Gminy Oława Joanna Szulżyk Przeniesiono
2018-12-03 08:48:24 Kadencja Rady Gminy 2014-2018 / Komisje Rady Gminy Oława Joanna Szulżyk Przeniesiono
10 20 30 40 50 Wyników