Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-09-20 15:24:03 Plan pracy / Informacja o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy Oława - 24.09.2018r. Joanna Szulżyk Publikacja artykułu
2018-09-20 15:22:02 Różne / Informacja o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy Oława - 24.09.2018r. Joanna Szulżyk Publikacja artykułu
2018-09-20 11:14:38 Przetargi / Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na "Zakup energii elektrycznej dla obiektów Gminy Oława" Malwina Burdziakowska Edycja artykułu
2018-09-20 08:02:16 Przetargi / Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na "Zakup energii elektrycznej dla obiektów Gminy Oława" Malwina Burdziakowska Publikacja artykułu
2018-09-19 13:58:31 Organizacje pozarządowe / Konsultacje w sprawie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi Joanna Szulżyk Edycja artykułu
2018-09-19 13:55:21 Organizacje pozarządowe / Konsultacje w sprawie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi Joanna Szulżyk Publikacja artykułu
2018-09-18 14:04:07 Wybory samorządowe 2018 / Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Oławie z 18.09.2018r. Joanna Szulżyk Publikacja artykułu
2018-09-17 13:12:07 Przetargi / II Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Stanowice w gminie Oława - skanalizowanie miejscowości Marszowice, Gaj Oławski i Jaczkowice" Malwina Burdziakowska Archiwizacja artykułu
2018-09-17 13:12:03 Przetargi / III Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Przebudowę i wyposażenie wnętrz przyziemia zabytkowego budynku przy ul. 3 Maja w Oławie dla potrzeb utworzenia i prowadzenia Centrum Terapeutyczno-Rehabilitacyjnego" Malwina Burdziakowska Archiwizacja artykułu
2018-09-17 13:11:59 Przetargi / Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego w celu zawarcia umowy ramowej na "Remonty dróg i chodników na terenie gminy Oława" Malwina Burdziakowska Archiwizacja artykułu
2018-09-17 12:09:42 Opłaty różne / Stawki za odbiór odpadów komunalnych Joanna Szulżyk Publikacja artykułu
2018-09-17 12:02:20 Prawo / Uchwała Rady Gminy Oława nr LI/341/2018 z 29.03.2018r. Joanna Szulżyk Publikacja artykułu
2018-09-17 11:53:47 Komunikaty i zawiadomienia / Obwieszczenie Wójta Gminy Oława z dnia 17.09.2018 r. znak GK.6220.5.2018.OS o zakończeniu postępowania Artur Batór Publikacja artykułu
2018-09-17 11:22:28 Komunikaty i zawiadomienia / Obwieszczenie Wójta Gminy Oława z dnia 17.09.2018 r. znak GK.6220.5.2018.OS o wydaniu postanowienia Artur Batór Publikacja artykułu
10 20 30 40 50 Wyników