Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-07-17 14:33:39 Różne / Informacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Joanna Szulżyk Edycja artykułu
2018-07-17 14:27:12 Różne / Informacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Joanna Szulżyk Publikacja artykułu
2018-07-17 13:47:31 Program Dobry Start / Wniosek Joanna Szulżyk Publikacja artykułu
2018-07-17 13:42:30 Program Dobry Start / Program Dobry Start Joanna Szulżyk Publikacja artykułu
2018-07-17 12:36:57 Przetargi / II Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Stanowice w gminie Oława - skanalizowanie miejscowości Marszowice, Gaj Oławski i Jaczkowice" Malwina Burdziakowska Edycja artykułu
2018-07-17 12:15:47 Przetargi / II Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Stanowice w gminie Oława - skanalizowanie miejscowości Marszowice, Gaj Oławski i Jaczkowice" Malwina Burdziakowska Edycja artykułu
2018-07-17 10:33:20 Przetargi / Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 i wyposażeniem do ograniczenia stref skażeń chemiczno-ekologicznych dla OSP w Owczarach" Malwina Burdziakowska Edycja artykułu
2018-07-17 09:33:08 Przetargi / II Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Stanowice w gminie Oława - skanalizowanie miejscowości Marszowice, Gaj Oławski i Jaczkowice" Malwina Burdziakowska Edycja artykułu
2018-07-17 09:33:08 Przetargi / II Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Stanowice w gminie Oława - skanalizowanie miejscowości Marszowice, Gaj Oławski i Jaczkowice" Malwina Burdziakowska Edycja artykułu
2018-07-17 09:33:08 Przetargi / II Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Stanowice w gminie Oława - skanalizowanie miejscowości Marszowice, Gaj Oławski i Jaczkowice" Malwina Burdziakowska Edycja artykułu
2018-07-17 08:32:22 Przetargi / II Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Stanowice w gminie Oława - skanalizowanie miejscowości Marszowice, Gaj Oławski i Jaczkowice" Malwina Burdziakowska Edycja artykułu
2018-07-17 08:31:15 Przetargi / II Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Stanowice w gminie Oława - skanalizowanie miejscowości Marszowice, Gaj Oławski i Jaczkowice" Malwina Burdziakowska Edycja artykułu
2018-07-17 08:29:53 Przetargi / II Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Stanowice w gminie Oława - skanalizowanie miejscowości Marszowice, Gaj Oławski i Jaczkowice" Malwina Burdziakowska Edycja artykułu
2018-07-17 08:29:14 Przetargi / II Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Stanowice w gminie Oława - skanalizowanie miejscowości Marszowice, Gaj Oławski i Jaczkowice" Malwina Burdziakowska Edycja artykułu
2018-07-17 08:19:58 Przetargi / II Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Stanowice w gminie Oława - skanalizowanie miejscowości Marszowice, Gaj Oławski i Jaczkowice" Malwina Burdziakowska Publikacja artykułu
2018-07-16 12:31:34 Przetargi / Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczoneg w celu zawarcia umowy ramowej na "Remonty dróg gminnych o nawierzchni gruntowej na terenie gminy Oława" Malwina Burdziakowska Archiwizacja artykułu
2018-07-13 10:43:06 Praca / Oferta pracy - konserwator sieci wodno-kanalizacyjnej Joanna Szulżyk Publikacja artykułu
2018-07-13 07:39:28 Zamówienia różne / Rozeznanie rynku w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektu pn. "Przebudowa i wyposażenie wnętrz przyziemia zabytkowego budynku przy ul. 3 Maja w Oławie dla potrzeb utworzenia i prowadzenia Centrum Terapeutyczno-Rehabilitacyjnego" Malwina Burdziakowska Edycja artykułu
2018-07-13 07:32:53 Zamówienia różne / Rozeznanie rynku w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektu pn. "Przebudowa i wyposażenie wnętrz przyziemia zabytkowego budynku przy ul. 3 Maja w Oławie dla potrzeb utworzenia i prowadzenia Centrum Terapeutyczno-Rehabilitacyjnego" Malwina Burdziakowska Publikacja artykułu
2018-07-12 11:17:06 Program 500 plus / Wzór wniosku Joanna Szulżyk Publikacja artykułu
2018-07-12 10:26:54 Różne / Kasa Urzędu Gminy Oława nieczynna od 6 do 17 sierpnia Joanna Szulżyk Publikacja artykułu
2018-07-11 14:02:39 2018 / Zmiany w budżecie na 2018 rok Joanna Szulżyk Edycja artykułu
2018-07-11 13:49:10 Różne / Uwaga - biuro gospodarki przestrzennej nieczynne w dniu 12 lipca 2018r. Joanna Szulżyk Edycja artykułu
2018-07-11 13:48:56 Gospodarka przestrzenna / Uwaga - biuro gospodarki przestrzennej nieczynne w dniu 12 lipca 2018r. Joanna Szulżyk Edycja artykułu
2018-07-11 13:47:38 Gospodarka przestrzenna / Uwaga - biuro gospodarki przestrzennej nieczynne w dniu 12 lipca 2018r. Joanna Szulżyk Publikacja artykułu
2018-07-11 13:45:57 Różne / Uwaga - biuro gospodarki przestrzennej nieczynne w dniu 12 lipca 2018r. Joanna Szulżyk Edycja artykułu
2018-07-11 13:32:50 Różne / Uwaga - biuro gospodarki przestrzennej nieczynne w dniu 12 lipca 2018r. Joanna Szulżyk Publikacja artykułu
2018-07-11 08:52:55 Plan pracy / Plan pracy stałych Komisji Rady Gminy Oława na II półrocze 2018r. Joanna Szulżyk Publikacja artykułu
2018-07-11 08:52:50 Plan pracy / Informacja o wspólnym posiedzeniu komisji Rady Gminy Oława - 4.07.2018r. Joanna Szulżyk Archiwizacja artykułu
2018-07-11 08:50:44 Plan pracy / Informacja o wspólnym posiedzeniu komisji Rady Gminy Oława - 4.07.2018r. Joanna Szulżyk Publikacja artykułu
2018-07-11 08:48:54 Jednostki organizacyjne Gminy / Środowiskowy Dom Samopomocy w Oleśnicy Małej Joanna Szulżyk Edycja artykułu
2018-07-11 08:48:20 Programy, regulaminy, strategie, plany / Maksymalna liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowy, zasady usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych Joanna Szulżyk Publikacja artykułu
2018-07-11 08:44:51 2018 / Zmiany w budżecie na 2018 rok Joanna Szulżyk Edycja artykułu
2018-07-11 08:02:59 Uchwały z 2018r. / Sesja nr LIV z 29.06.2018r. Joanna Szulżyk Publikacja artykułu
2018-07-10 09:45:52 2018 / Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Oława na lata 2018-2031 Joanna Szulżyk Edycja artykułu
2018-07-10 09:40:20 Dla sołtysów / Wyliczenie kwoty przypadającej w 2019 roku sołectwom na realizację przedsięwzięć Joanna Szulżyk Edycja artykułu
2018-07-10 09:19:17 Gospodarka przestrzenna / Obwieszczenie RG.6733.9.2018.GP z 10.07.2018r. o wszczęciu postępowania Joanna Szulżyk Publikacja artykułu
2018-07-10 08:44:52 2018 / Zmiany w budżecie na 2018 rok Joanna Szulżyk Edycja artykułu
2018-07-10 08:19:15 Dla sołtysów / Wyliczenie kwoty przypadającej w 2019 roku sołectwom na realizację przedsięwzięć Joanna Szulżyk Publikacja artykułu
2018-07-10 08:14:10 2018 / Zmiany w budżecie na 2018 rok Joanna Szulżyk Edycja artykułu
10 20 30 40 50 Wyników