Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-09-18 14:04:07 Wybory samorządowe 2018 / Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Oławie z 18.09.2018r. Joanna Szulżyk Publikacja artykułu
2018-09-17 13:12:07 Przetargi / II Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Stanowice w gminie Oława - skanalizowanie miejscowości Marszowice, Gaj Oławski i Jaczkowice" Malwina Burdziakowska Archiwizacja artykułu
2018-09-17 13:12:03 Przetargi / III Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Przebudowę i wyposażenie wnętrz przyziemia zabytkowego budynku przy ul. 3 Maja w Oławie dla potrzeb utworzenia i prowadzenia Centrum Terapeutyczno-Rehabilitacyjnego" Malwina Burdziakowska Archiwizacja artykułu
2018-09-17 13:11:59 Przetargi / Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego w celu zawarcia umowy ramowej na "Remonty dróg i chodników na terenie gminy Oława" Malwina Burdziakowska Archiwizacja artykułu
2018-09-17 12:09:42 Opłaty różne / Stawki za odbiór odpadów komunalnych Joanna Szulżyk Publikacja artykułu
2018-09-17 12:02:20 Prawo / Uchwała Rady Gminy Oława nr LI/341/2018 z 29.03.2018r. Joanna Szulżyk Publikacja artykułu
2018-09-17 11:53:47 Komunikaty i zawiadomienia / Obwieszczenie Wójta Gminy Oława z dnia 17.09.2018 r. znak GK.6220.5.2018.OS o zakończeniu postępowania Artur Batór Publikacja artykułu
2018-09-17 11:22:28 Komunikaty i zawiadomienia / Obwieszczenie Wójta Gminy Oława z dnia 17.09.2018 r. znak GK.6220.5.2018.OS o wydaniu postanowienia Artur Batór Publikacja artykułu
2018-09-14 14:27:41 Wyniki przetargów / Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu ofertowym na świadczenie usług polegających na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji projektu pn.: Przebudowa i wyposażenie wnętrz przyziemia zabytkowego budynku przy ul. 3 Maja w Oławie dla potrzeb utworzenia i prowadzenia Centrum Terapeutyczno-Rehabilitacyjnego Joanna Szulżyk Publikacja artykułu
2018-09-13 14:43:09 Wyniki przetargów / Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego w celu zawarcia umowy ramowej na: "Remonty dróg gminnych o nawierzchni gruntowej na terenie gminy Oława". Joanna Szulżyk Edycja artykułu
2018-09-13 14:22:10 Wyniki przetargów / Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego w celu zawarcia umowy ramowej na: "Remonty dróg gminnych o nawierzchni gruntowej na terenie gminy Oława". Joanna Szulżyk Edycja artykułu
2018-09-13 13:24:31 Wyniki przetargów / Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego w celu zawarcia umowy ramowej na: "Remonty dróg gminnych o nawierzchni gruntowej na terenie gminy Oława". Joanna Szulżyk Publikacja artykułu
2018-09-13 08:00:17 Gospodarka przestrzenna / Obwieszczenie Wójta Gminy Oława o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie wsi Godzikowice, w gminie Oława - Etap 2 Publikacja artykułu
2018-09-12 14:22:05 Różne / Ponad 25 tys. na usuwanie azbestu Joanna Szulżyk Edycja artykułu
2018-09-12 14:21:43 Różne / Ponad 25 tys. na usuwanie azbestu Joanna Szulżyk Edycja artykułu
2018-09-12 14:15:52 Różne / Ponad 25 tys. na usuwanie azbestu Joanna Szulżyk Publikacja artykułu
2018-09-12 13:35:58 Informacja Publiczna / Informacje nieudostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Joanna Szulżyk Edycja artykułu
10 20 30 40 50 Wyników