Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-01-16 14:35:59 Przetargi / Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczoneg na "Obsługę bankową Gminy Oława wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi w latach 2018-2022" Malwina Burdziakowska Edycja artykułu
2018-01-16 14:22:26 Gospodarka przestrzenna / Obwieszczenie RG.6733.30.2017.GP z dnia 12.01.2018 r. o zakończeniu postępowania Joanna Szulżyk Edycja artykułu
2018-01-16 14:19:25 Gospodarka przestrzenna / Obwieszczenie RG.6733.30.2017.GP z dnia 12.01.2018 r. o zakończeniu postępowania Joanna Szulżyk Publikacja artykułu
2018-01-16 13:24:10 Przetargi / Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczoneg na "Obsługę bankową Gminy Oława wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi w latach 2018-2022" Malwina Burdziakowska Publikacja artykułu
2018-01-16 09:24:04 Różne / Mobilny Punkt Informacyjny w Oławie 14 lutego 2018r. Joanna Szulżyk Publikacja artykułu
2018-01-15 13:49:02 Różne / HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY OŁAWA- rok 2018 Joanna Szulżyk Edycja artykułu
2018-01-15 13:48:16 Harmonogram wywozu / HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY OŁAWA- rok 2018 Joanna Szulżyk Edycja artykułu
2018-01-15 13:44:14 Gospodarka przestrzenna / Obwieszczenie Wójta Gminy Oława o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie wsi Gać, Psary, Maszków Joanna Szulżyk Publikacja artykułu