Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-12-10 12:38:04 Rejestr uchwał 2014-2018 / 2018r. - Rejestr uchwał Joanna Szulżyk Edycja artykułu
2018-12-10 12:24:27 Rejestr uchwał 2014-2018 / 2018r. - Rejestr uchwał Joanna Szulżyk Edycja artykułu
2018-12-10 11:28:47 Plan pracy / Informacja o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy Oława - 14.12.2018 r. Joanna Szulżyk Publikacja artykułu
2018-12-10 11:26:09 Różne / Informacja o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy Oława - 14.12.2018 r. Joanna Szulżyk Edycja artykułu
2018-12-10 11:25:52 Różne / Informacja o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy Oława - 14.12.2018 r. Joanna Szulżyk Edycja artykułu
2018-12-10 11:16:25 Różne / Informacja o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy Oława - 14.12.2018 r. Joanna Szulżyk Publikacja artykułu
2018-12-07 13:04:58 Przetargi / Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na "Odbieranie i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Oława" Malwina Burdziakowska Edycja artykułu
2018-12-07 10:12:49 Sprzedaż, dzierżawa nieruchomości / Wójt Gminy Oława podaje do publicznej wiadomości informację o przeznaczeniu do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego dzierżawcy nieruchomości niezabudowanej położonej w Marcinkowicach Joanna Szulżyk Publikacja artykułu
2018-12-07 10:06:42 Sprzedaż, dzierżawa nieruchomości / Wójt Gminy Oława podaje do publicznej wiadomości informację o przeznaczeniu do sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego na rzecz dotychczasowego najemcy Joanna Szulżyk Publikacja artykułu
2018-12-07 09:58:25 Sprzedaż, dzierżawa nieruchomości / Wójt Gminy Oława podaje do publicznej wiadomości informację o przeznaczeniu do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalno-gospodarczym, położonej w obrębie Osiek Joanna Szulżyk Publikacja artykułu